Трансгранічнае супрацоўніцтва Латвія-Літва-Беларусь


Download
РАЗВИТИЕ ЭТНОТУРИЗМА – ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
РАЗВИТИЕ ЭТНОТУРИЗМА.pdf
Adobe Acrobat Document 127.8 KB

22-26 июля 2019. Отдел ремёсел и традиционной культуры.

 

Экспедиции в рамках проекта Междунородной технической помощи  ENI-LLB-1-098 "Укрепление самобытности сельских районов путём развития традиционных ремёсел и туризма".
Посещение деревень Мыто, Ваверка, организация и обсуждение маршрутов.


Новыя адкрыцці і знаёмствы ў Літве

Працягвае рэалізацію праект "Умацаванне самабытнасці сельскіх раёнаў шляхам развіцця традыцыйных рамёстваў і турызму” у рамках Праграмы трансгранічнага супрацоўніцтва Латвія-Літва-Беларусь Еўрапейскага інструмента суседства на 2014-2020 гг. пад кароткай назвай "Вёска – крыніца  культуры".

З 19 жніўня па 23 жніўня 2019 г. беларускі экіпаж у складзе кіраўніка праекта, этнографа і знешняга эксперта, праводзіў экспедыцыі і палявыя даследаванні, кіруючыся прафесійнымі ведамі мясцовасці літоўскіх партнёраў. Спецыялісты абедзвюх краін наведалі Шальчынінкскі раён ля межаў Літвы з Беларуссю, г. Тракай, в. Рыкантай Тракайскага раёна, рэгіянальны парк Нерыс, гістарычны рэгіянальны парк Дзевянішкес і этнавёскі па шляху руху.

Прайшлі плённыя і насычаныя інфармацыяй сустрэчы з адміністрацыяй і супрацоўнікамі
Шматфункцыянальнага Ўніверсальнага Цэнтра в. Рыкантай Тракайскага раёна, рэгіянальнага парку Нерыс,
музея народнага побыту Літвы, Гістарычнага рэгіянальнага парку Дзевянішкес, Нацыянальнага Культурнага
Цэнтра Літвы ў Вільнюсе.

Былі зафіксаваныя ўзоры ткацтва першай і другой паловы ХХ ст., якія маюць агульную характарыстыку з беларускім тэкстылем і элементы адзення, якія сведчаць аб міграцыі насельніцтва прыгранічных зон дзвюх краін. Пад час экспедыцый не ўзнікла маўленчага барера – старэйшае  пакаленне ведае чатыры мовы: рускую, беларускую, літоўскую і польскую.

Дзякуючы суладнай праграме ўзаемадзеяння, запланаваныя задачы збору інфармацыі па тэкстылю і вывучэнні маршруту прыгранічнай тэрыторыі былі паспяхова выкананы.

На бліжайшай перспектыве: падрабязны навуковы аналіз і класіфікацыя назапашанага матэрыялу. З пашырэннем аб'ёму працы да этнолага падключыцца эксперт па народным касцюму і майстры па ткацтву. Распрацоўваецца культурны маршрут для наведвання вёсак Лідчыны, які ўваходзіць у трансгранічны праект, экалагічным і карысным для здароўя спосабам.

 

Гэты праект фінансуецца Еўрапейскім Саюзам. 

Встреча с партнёрами в Рикантай. Обсуждение маршрутов экспедиций

д.Кракуны, дываны для регионального парка Нерис

д.Тилтай, Лебеднике Мария, дываны и рушники

Исторический региональный парк Девянишкес, 1000-летний дуб

Исторический региональный парк Девянишкес. Экологический маршрут

Национальный культурный центр Литвы, г. Вильнюс Кятуракене Даля

Региональный парк Нерис, пос. Грабиёлай

Региональный парк Нерис, пос.Грабиёлай, Помайтене Регина

Шальчининский р-н, д. Малаконис, Дулько Владислава

Шальчининский р-н, д. Пашконис, Рудкевич Стефания

МГНОВЕНИЯ ОСЕНИ…

 

Работа проекта «Укрепление самобытности сельских районов путем развития традиционных ремесел и туризма» в рамках Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014 – 2020 гг. плавно окунулась в осеннюю природу «бабьего лета».

С белорусской стороны  состоялась повторная рабочая экспедиция через д. Дворище, д. Эйтуны, д. Мигуны, д. Слижи, д. Леваши с целью изучения местности для туристического маршрута в рамках проекта. Результаты общения с информаторами ставят новые задачи для привлечения специалистов разных направлений для получения д. Мигуны, д. Эйтуны статуса этно деревень с наследием деревянного зодчества.

Партнёры из Литвы, посетившие нашу страну в октябре, запечатлели в фото ландшафты в состоянии золотой осени и ещё раз проехали по территории нашей общей истории: деревням бывшего Лидского повета, ныне Вороновского района Гродненской области. Это родные места Теодора Нарбута (1784 - 1864) и Вандалина Шукевича (1852 - 1919) – этнографов и краеведов, написавших об истории Великого Княжества Литовского. Была остановка и приятная беседа с жительницей д. Серафины. По маршруту д. Белогруда – аг. Тарново литовские коллеги осмотрели окрестности вокруг костёла Святого Архангела Михаила и посетили усадьбу Д.Н. Мавроса (1880 - 1885 г.г. проживания в Тарново российского полковника).

Фотографа Арунаса Балтэнаса вновь поразили те же окрестности, набравшие за лето силу красок и раскрывшиеся именно в осенней поре года. Нет сомнений в том, что небывалая ипостась природы, которая находится в состоянии умиротворения и покоя перед зимним сном, покорит любого туриста, который навестит наши края в последние дни уходящей осени.

Строки из стиха Владимира Жилки «Восень» лишний раз подтверждают, что только осенью можно созерцать красоту и мудрость жизни одновременно:

О хараство асенніх дзён празрыстых,
Бязгутарнасць прыроды і спакой.
Урачыста полем з пушчаў залацістых
Прыйшла туга і пала над вадой.

А там застыла яснасць даляў чыстых
Над цёмнай рунню й чорнай цаліной,
І холад лёгкі ў косах прамяністых
Разліла сонца хваляй нежывой.

Этот  проект финансируется Европейским Союзом.

Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью отдела культуры Лидского райисполкома-ведущего бенефициара проекта и не является отражением официальной позиции Европейского Союза.

 

д. Ваверка, костёл Преображение Господнее

д. Дворище, мельница

д. Мигуны, дуб

д. Серафины 

Дуб

       В рамка проекта трансграничного сотрудничества «Укрепление самобытности сельских районов путем развития традиционных ремесел и туризма программы международной технической помощи Латвия-Литва-Беларусь 2014-2020 гг.» 26 марта состоялась встреча по вопросам организации и проведения фольклорного фестиваля традиционной народной культуры Беларуси и Литвы «Дзвюх сясцёр спрадвечныя скарбы», который состоится 6-7 июня в Тракае и 11-12 июля в Лиде.

«Ткачество - сложное кропотливое ремесло, и нужно приложить усилие, что бы ему научиться»

 

Работа проекта «Укрепление самобытности сельских районов путем развития традиционных ремесел и туризма» в рамках Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014 – 2020 гг. активно окунулась в работу по налаживанию ткацких станков и в процесс создания полотен.

В данное время осуществляется закупка оборудования для мастерской по ткачеству на базе отдела ремёсел и традиционной культуры Государственного Учреждения «Лидский районный центр культуры и народного творчества» отдела культуры Лидского райисполкома. Приобретено 5 ткацких станков, которые изготовил по старинным чертежам и схемам опытный мастер по дереву из Лиды.   Так же приобретено сырьё, материалы, нити, пряжа для ткачества текстиля, из которого будут пошиты традиционные региональные костюмы.  Мастер по ткачеству изготавливает полотно для сорочек, юбок, жилеток, мужских брюк и рубашек. Новое в опыте мастеров - будет освоено и налажено ткачество платков больших и малых размеров, которые достойно дополнят женскую традиционную одежду Гродненщины. Огромную радость испытывают мастера по ткачеству работая на новом оборудовании, которое прослужит много десятков лет. А старинные региональные кросны и варстаты уже будут являться выставочными экспонатами в музее отдела ремёсел и традиционной культуры.           Этим летом или осенью 2020 года планируется проведение семинаров по обучению ткачеству:  семинар в д.Гончары Лидского района (5 дней) привлечет взрослых участников к процессу ткачества текстиля и пошива национальных костюмов и  1  семинар по ткачеству (2 дня) научит школьников ткать пояса и полотно.

Этот  проект финансируется Европейским Союзом. Эта статья была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью отдела культуры Лидского райисполкома и не является отражением официальной позиции Европейского Союза.

 

 

Создание полотна - наше наследие.

С 17 по 21 августа 2020 года в отделе ремёсел и традиционной культуры

ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества» прошли обучающие семинары по ткачеству. Это мероприятие проекта № ENI-LLB-1-098 «Укрепление самобытности сельских районов путем развития традиционных ремесел и туризма» в рамках Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014 – 2020 гг.

Цель проведения семинаров: привлечь местных жителей, взрослое население, желающих научиться ткачеству, а также получить сведения об особенностях традиционного костюма.

Обучение ткачеству, конечно же, начинается с изучения устройства станка и его составляющих частей. Под наблюдением мастера, разбившиеся на группы участники, осуществляли сборку нескольких ткацких станков.

Как происходит рождение полотна?

Для начала необходимо сделать основу  из сотни нитей. Мастера демонстрировали подготовку основы на раме-сновалке и на вертушке-сновалке (поочередно для всех участников). Далее происходит навивание основы на ткацкие станки, прокидывание нитей основы через ремизки и берда для двухремизного и четырехремизного ткачества.

Самая кропотливая работа – налаживание ткацкого станка - закончилась. Вот теперь начало самой интересной, работы: создание полотна. Из под рук мастеров, а также обучающихся, сантиметр за сантиметром выходят разнообразные шедевры. Что очень привлекает людей и завораживает.

 Пояс – часть белорусского костюма, который нёс как декоративную, так и обереговую функцию. Участники семинара ознакомились с видами плетения поясов: плетение витых поясков, ткачество поясов на дощечках, ткачество поясов на ниту.

Большой интерес, конечно же, у всех проявляется к традиционному региональному костюму. Этой информацией с участниками семинара поделился этнограф. Ирина Дыдышко рассказала и продемонстрировала модели традиционной сельской одежды, характерной для нашей местности, с демонстрацией фотографий, эскизов.

Обучение ткачеству заинтересованных людей дает возможность каждому прикоснуться к своему многовековому наследию, развить в себе новые способности, обрести любимое дело на долгие годы.

 

 

Этот  проект финансируется Европейским Союзом. Эта статья была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью отдела культуры Лидского райисполкома и не является отражением официальной позиции Европейского Союза.

Write a comment

Comments: 0